نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل جـدیـدتـریــن و کامـلـتـریــن نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی با جواب می‌باشد که در قالب فایل pdf بصورت زیبا و منظم توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود از لینک پـرداخـت آنـلایــن پایین صفحه اقدام نمایید.

محتویات فایل :
نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی (چند دوره گذشته)
کاربران عزیز بسته حاوی عین دفترچه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی ویژه آزمون کتبی کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری (اسکن شده) تحویل داده شده در سر جلسه امتحانی می باشند، و شما با مطالعه آنها در حال و هوای یک آزمون واقعی قرار خواهید گرفت.

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی شامل سال های زیر می‌باشد :

✅ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 95

✔ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 90

✔ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 88

✔ سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 87 با جواب

✔ سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 86 با جواب

✔ سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 85 با جواب

✔ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 84

✔ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 82

✔ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 81

✔ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 80

✔ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 78

✔ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 77

✔ نمونه سوالات کارشناس دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی 75

آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی

چند نمونه از سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی سال 95

1- مقدار پروتئین، به ترتیب در «گندم معمولی (نانوایی) نسبت به گندم دوروم» و «گندم پاییز نسبت به گندم بهاره»، چگونه است؟

1. کمتر – کمتر

2. کمتر – بیشتر

3. بیشتر – بیشتر

4. بیشتر – کمتر

2- برای بارور نمودن ابرها و ایجاد بارندگی از کدام یک از موارد زیر، استفاده می‌شود؟

1. یدور نقره یا یخ خشک

2. یدور آهن

3. پاشیدن بخار آب در بین ابرها

4. یدور آلومینیم

3- بهترین روش برای جلوگیری از حرکت شن‌های روان، کدام است؟

1. ایجاد بادشکن در مسیر وزش باد

2. افزایش رس بر روی توده‌های شنی

3. فقط مالچ‌پاشی بر روی توده‌های شنی روان

4. کاشت در ختچه‌های مناسب منطقه همراه با مالچ‌پاشی

4- پیدایش علایم کلروز روی درختان، به علت کمبود کدام مورد است؟