دانلود رایگان برنامه هفتگی مدارس ابتدایی تمام پایه ها

دانلود رایگان برنامه هفتگی مدارس ابتدایی تمام پایه ها
برنامه هفتگی مدارس فرهنگیان و دانش آموزان عزیز محتوای این فایل شامل بهتـریــن و جدیدتـریــن برنامه هفتگی مدارس ابتدایی 98-97 می‌باشد که از پایه اول تا پایه ششم بصورت زیبـا و منظـم توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت دانلود فایل برنامه ها می توانید از لینک پایین و بالا بصورت رایگان دانلود بفرمایید.

برنامه هفتگی مدارس ابتدایی 98-97

شرح مختصر :

برنامه هفتگی مدارس ابتدایی سال تحصیلی 97-96 پایه اول تا ششم
اصول تدوین برنامه هفتگی مدارس ابتدایی

تنظیم برنامه هفتگی در مدارس ، اولین گام برای شروع تدریس اثربخش می باشد.اگر برنامه ریزی را “طرح ریزی برای دست یابی به هدف معین ” بدانیم تنظیم برنامه هفتگی ، طرح ریزی اولیه معلم برای دست یابی به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده می باشد.

گرچه تنظیم برنامه هفتگی اهمیت زیادی دارد ولی تنظیم نامناسب آن به تنهایی مفید نخواهد بود.بلکه باید با بکار گیری دقیق اصولی اساسی امکان تحقق هدف ها را بیش از پیش میسر ساخت.لذا کارشناسی آموزش ابتدایی در گام اول اقدام به تدوین اصول تنظیم برنامه هفتگی نموده است تا کلیه مدیران و همکاران ارجمند با رعایت این اصول اقدام به طراحی و تنظیم برنامه هفتگی نمایند و گامی مؤثر در تحقق اهداف آموزشی مدرسه بردارند.

برنامه هفتگی مدارس 98

اصل اول: اصل تقویت انگیزه
برنامه هفتگی باید طوری تنظیم شود که موجب تقویت انگیزه و نشاط دانش آموزان برای فراگیری فزون تر شده و با برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه انطباق بیشتری داشته باشد.

اصل دوم: استفاده از اسامی صحیح مواد درسی

همکاران ارجمند عنایت داشته باشند که  در نوشتن مواد درسی به استناد مصوبه جلسه 677 مورخ 7/6/81 شورای عالی آموزش و پرورش ما نمی توانیم بجای  فارسی (خواندن و درک مطلب) عنوان  کتاب ها ی درسی بخوانیم و بنویسیم  یا بجای قران  ٰ هدیه های آسمان  یا … قرار دهیم. اسامی مواد درسی باید بر اساس اسامی مندرج در جدول شماره 1و2 باشد. و نمی توان از اسامی دیگری استفاده نمود.

نحوه تنظیم برنامه هفتگی مدارس
برنامه هفتگی از دیرباز یکی از دغدغه‌های مدیران مدارس بوده و هست. انتظارات معلمان، وجود مشکلاتی مانند، ناجور بودن ساعات هفتگی بعضی از همکاران، اصرار همکاران برای حضور در مدرسه در روزهای خاص ، عدم استقبال از روزهای آخر یا اول هفته، کمبود معلمان در بعضی از رشته‌های بخصوص، عدم همکاری سایر مدیران در خصوص معلمانی که در چندین مدرسه تدریس دارند، سازماندهی دیر وقت ادارات و مشخص کردن محل تدریس معلمان، چرخشی بودن تعدادی از مدارس و ثابت بودن تعدادی دیگر، مرخصی‌های استعلاجی، حج و … جزو عواملی هستند که مدیران را در تنظیم برنامه هفتگی مطلوب در تنگنا قرار می دهند.