جزوه درس حقوق مدنی ۱ اشخاص و محجورین + سوالات

دانلود جزوه حقوق مدنی ۱ اشخاص و محجورین
حقوق مدنی ۱ دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل بهترین و کاملترین جزوه کتاب حقوق مدنی ۱ اشخاص و محجورین همراه با جدیدترین نمونه سوالات امتحانی با پاسخنامه می‌باشد که در قالب فایل PDF بصورت زیبا و منظم توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود فایل از لینک پرداخت آنلاین پایین صفحه اقدام نمایید.

دانلود جزوه حقوق مدنی 1 + سوالات

شرح فایل :

در اصطلاح حقوقی شخص موجودی است دارای حق و تکلیف . از لحاظ حقوقی فقط شخص می تواند صاحب حق و تکلیف محسوب شود در جوامع امروز هر انسانی دارای شخصیت است ولی در گذشته برده ها فاقد شخصیت یا دارای شخصیت ناقص به شمار می آمدند و با لغو بردگی انسان دیگر موضوع حق واقع نمی شود .

شخصیت یعنی وصف و شایستگی شخص برای اینکه طرف و صاحب تکلیف و تکلف باشد .

ویژگی های حقوق مربوط به شخصیت عبارتند از :

به وراث منتقل نمی شوند و جزء دارایی به شمار نمی آیند.

قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیستند.

مرور زمان نسبت به این حقوق جاری نمی‌شود.

این حقوق نمی توانند موضوع قرارداد واقع شوند و قابل انتقال و اسقاط نیستند.

جزوه حقوق مدنی ۱ اشخاص و محجورین
حقوق مربوط به شخصیت با حقوق بشر مترادف نیست بعضی از حقوق بشر مالی است که نمی توان آنها را از حقوق مربوط به شخصیت دانست زیرا حقوق مربوط به شخصیت، شخصی و غیرمالی هستند و برخی از این حقوق، اساسی نیستند حال آنکه حقوق بشر حقوق اساسی محسوب میشود و همچنین حقوق بشر اساساً از حقوق عمومی است ولی در حقوق مربوط به شخصیت روابط حقوق خصوصی مطرح است.

حق تمتع و حق اجرای مدنی از حقوق مربوط به شخصیت است و از این رو سلب ان ممنوع است .

وضعیت در حقوق مدنی یا وضعیت مدنی عبارت است از وضع حقوقی اشخاص در روابط حقوق خصوصی و به ویژه روابط خانوادگی .

وضعیت به معنای عام ، وضع حقوقی شخص و موقع او نسبت به حقوقی است که می تواند در جامعه داشته باشد .

اوصافی وضعیت شخص را تشکیل می دهد که جزء شخصیت انسان بوده و جنبه مالی و اقتصادی نداشته باشد . اوصاف و امتیازات مالی شخص خارج از وضعیت است .

احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص است صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع، و قابل تقویم و مبادله با پول نبوده از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مترتب است.

احوال عینیه گاهی در مقابل احوال شخصیه به کار می رود و اوصافی است که با مسائل مالی مرتبط است.

احوال شخصیه از نظر قانون اساسی شامل ازدواج، طاق، ارث و وصیت است.

اهلیت و حجر جزء احوال شخصیه است و در مورد بیگانگان دولت متبوع آنان بر این موضوع حاکم خواهد بود .

در مورد مسلمانان غیرشیعه و اقلیتهای دینی اهلیت و حجر در قانون اساسی جزء احوال شخصیه به شمار نیامده است و اهلیت و حجر همه ایرانیان، تابع قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی می باشد.