آموزش مرحله به مرحله دور دو فرمان و یک فرمانه برای افراد تازه کار

یکی از آیتم‌هایی که قطعا در آزمون عملی از شما خواسته می‌شود دور زدن است. می‌بایست نکات ایمنی در مورد دور زدن را با تمام جزئیات رعایت کنید و پیش از آنکه روز آزمون فرارسد بارها این موارد را تمرین کنید.در ادامه نکات مهم را به شما یادآوری می‌کنیم و دستور انجام دور دو فرمان و دور یک فرمان را به صورت خلاصه به شما آموزش خواهیم داد.

دور زدن دو فرمانه(سه فرمانه)

دور دو فرمانه (سه فرمانه) یکی میباشد دو فرمانه نام کتابی آن ولی سه فرمانه نام عامیانه ی مردم میباشد وقتی در خیابانی با عرض کمتر از ۱۲ متر و نیز دو طرفه باشد قصد دور زدن داشته باشید با یک فرمان نمیتوانید دور بزنید پس باید ازدور دوفرمانه استفاده کنید.که بصورت ذیل انجام میشود. اهمیت انجام حرکت لاک پشتی در دور زدن دو فرمانه و یک فرمانه:وقتی شما میخواهید در یک خیابان کم عرض دور بزنید باید از کنترل کلاج خوبی برخوردار باشید تا بتوانید اتومبیل خود را به صورت سانتیمتری حرکت دهید که این عمل موجب میشود تا از کنترل بالا و سرعت عمل خوبی در چرخاندن فرمان برخوردار شوید و این کار با مهارت داشتن در حرکت لاک پشتی میسر خواهد بود پس پیشنهاد میشود قبل از انجام دور دو فرمانه چند دقیقه ای حرکت لاک پشتی تمرین کنید.

آموزش مرحله به مرحله دور دو فرمان و یک فرمانه برای افراد تازه کار

نحوه ی انجام دور دو فرمانه

باید دقت کنید که رعایت احتیاط و اجرای آیین نامه راهنمایی و رانندگی در همه حال ضامن حفظ سلامتی شما و دیگر سرنشینان اتومبیل شما و دیگر وسایل نقلیه میباشد بنابراین اگر شما بدون داشتن دقت کافی و بدون در نظر گرفتن هیچ معیاری بصورت ناگهانی اقدام به دور زدن نمایید کاملا روشن است که موجب تصادف خواهید شد.

پس برای دور زدن با دو فرمان به روش ذیل اقدام نمایید:

ابتدا با نگاه به آینه ی سمت راست و بالای سر و پوشش نقاط کور آینه سرتان را به سمت راست برگردانید تا مطمئن شوید که خطری وجود ندارد راهنمای سمت راست را زده و آنگاه به آرامی سرعت اتومبیل را کم کرده سپس با احتیاط کامل در منتهی الیه سمت راست اتومبیل را متوقف(پارک ۳۰سانت)کنید.بعد راهنمای پایین(چپ)را زده دنده را در حالت دنده یک قرار دهید.با کنترل آینه ها و اطمینان از عدم وجود خطر حرکت کرده و کمی جلوتر(نیم متر)با چرخش فرمان به سمت چپ توقف نموده(توقف خروج از پارک)با نگاه کردن به سمت چپ و راست در صورت عدم تردد وسیله ی نقلیه بسته به شیب خیابان سرعت ماشین را روی کمترین سرعت تنظیم کنید و حرکت کنید.فرمان را به صورت دست روی دست به سمت چپ قفل کنید و تا جایی که ماشین راست شود جلو بروید(یک متر مانده به جدول)فرمان را به سمت راست هر چقدر که توانستید بچرخانید تا از زیر آینه سمت چپ جدول را دیدید توقف کنید. و کلاج و ترمز را تا ته فشار داده نگه دارید.راهنمای بالا(راست) را زده و دنده را در حالت دنده عقب قرار دهید و با کنترل سمت چپ،راست،عقب و جلو ی اتومبیل و نگاه کردن از آینه ها ،باز در صورت عدم تردد وسیله ی نقلیه کلاج را نسبت به شیب خیابان تنظیم کنید و در حالی که خیلی آرام به عقب میروید فرمان را خیلی سریع با دو دست به صورت دست روی دست به سمت راست بچرخانید و یک متر مانده به جدول برای راحتی کار فرمان را به سمت چپ برگشت دهید و تا حدی عقب بروید که از جلوی ماشین کمی از خیابان (آسفالت کف) را ببینید یا جدول روبرو را کامل ببینید توقف کنید باز ترمز و کلاج را فشار داده نگه دارید. راهنمای پایین (چپ)را بزنید و دسته دنده را در دنده ی یک قرار دهید و با نگاه کردن به دو طرف و اطمینان از عدم تردد وسیله نقلیه کلاج را به آرامی تا نقطه ی یک حرکت رها کنید و با چرخش فرمان به سمت چپ وارد لاین حرکت شده و با راست شدن اتومبیل فرمان را نیز راست کنید و با رها کردن کلاج ادامه ی مسیر بدهید.همه این مراحل با در نظر گرفتن شیب خیابان است (خیابان صاف با گاز کم وکلاج نقطه ی یک حرکت –خیابان سرازیری با کنترل ترمز –خیابان سربالایی با انجام حرکت نیم کلاج و گاز بیشتر)با تمرین بیشتر میتوانید فاصله ی زمانی بین این مراحل را کمتر کنید که موجب ترافیک در خیابان نشوید.

 

 

دور زدن با یک فرمان: یکدیگر از مواردی که منجر به تصادفهای ناگوار در ترافیک میگردد دور زدن در خیابانهایی که عرض آنها زیاد است میباشد.

شاید شما هم دیده باشید رانندگانی را که بدون در نظر گرفتن هیچ معیاری اقدام به دور زدن ناگهانی می نمایند و حق تقدم وسایل نقلیه ی را که بصورت مستقیم در حال عبور هستند در نظر نمیگیرند و موجب تصادف ناگوار و از دست دادن سلامتی خود و دیگر سرنشینان اتومبیل خود و دیگر اتومبیلها می شوند.

نحوه ی انجام دور زدن یک فرمانه

اولا- در خیابانهایی که عرض آنها از ۱۲ متر بیشتر باشد و یک طرفه نباشد.

دوما- اینکه خط وسط خیابان ممتد نباشد.

سوما- در حریم تقاطعها و میادین نباشد.

چهارما- بطور کلی منطقه ی ممنوعه نباشد میتوان دور یک فرمانه زد.

نحوه ی انجام دور زدن یک فرمانه

پس توجه کنید موقع دور زدن اگر با اتومبیلهایی که در داخل خیابان در حال عبور مستقیم هستند تصادف کنید مقصر هستید.برای انجام این حرکت ابتدا مثل دور دو فرمانه باید دور زدن با دقت و مراقبت و رعایت کامل حق تقدم باشد.پس کنترل آینه ها و پوشش نقاط کور و کم کردن سرعت و زدن راهنمای سمت راست منتهی الیه سمت راست توقف کنید.بعد راهنمای پایین(چپ)را زده دنده را در دنده ی یک قرار دهید و با نگاه کردن به آینه ی سمت چپ و بالای سر کلاج را به آرامی تا نقطه ی یک حرکت بالا بیاورید و با چرخش فرمان به سمت چپ حدود نیم متر جلوتر توقف کنید(خروج از پارک)با چرخش سر و نگاه کردن به دو طرف و اطمینان از عدم تردد وسیله ی نقلیه ی دیگری مجددا کلاج را همراه با گاز ملایم به آرامی بالا بیاورید و کلاج را به حالت نیم کلاج نگه دارید فرمان را به صورت دست روی دست به سمت چپ بچرخانید بسته به عرض خیابان ممکن است قفل شود یا کمتر (هرچه عرض خیابان بیشتر باشد فرمان کمتر احتیاج دارید)وسط خیابان که رسیدید پشت خط مقطع توقف کنید و سمت راست را دوباره نگاه میکنید در صورت عدم تردد وسیله حرکت کرده تا اتومبیل شما راست شود فرمان را نیز راست نموده و با رها کردن کلاج ادامه ی مسیر بدهید در ضمن میزان گاز و کلاج با در نظر گرفتن شیب خیابان تنظیم میشود.

در ادامه میتوانید فیلم آموزش گام به گام دور زدن دو فرمانه را مشاهده نمائید امیدواریم این آموزش و مفید واقع شده باشد لطفا جهت بهبود در روند سایت ما را با نظرات خوب خود یاری کنید با تشکر.

 

دور زدن دو فرمانه – آموزش و آزمون آنلاین رانندگی

 

 

اموزش دور دوفرمان

 

 

  چگونه در آزمون عملی رانندگی با افسر در شهر قبول شوم (نکات مهم)

نکات مهم برای دور یک فرمان

اگر در خیابان عریضی هستید که با دور یک فرمان‌ هم می‌توان دور زد، طبیعتا انتخاب راحتتر دور یک فرمان است. باید حق تقدم وسیله نقلیه‌ای که به صورت مستقیم در حال حرکت است رعایت شود، شرایط اطراف کاملا بررسی شود و راهنما زده شود.

در مورد خیابان‌های دو طرفه نیز می‌توان دور یک فرمان زد به شرط آنکه کاملا حق تقدم را رعایت کنید و با رعایت ایمنی و تسلط این کار را انجام دهد زیرا می‌بایست دو لاین را همزمان چک کنید. معمولا در خیابان با عرض بالای ۱۲ متر می‌توان دور دو فرمان زد.

راه و رسم دور یک فرمان زدن

اول باید راهنمای راست بزنید، آینه و نقاط کور را کنترل کنید و به گوشه سمت راست خیابان خیلی آرام و با رعایت اطمینان حرکت کنید و بایستید. سپس راهنمای سمت چپ بزنید همه آینه را بارها بررسی کنید، به آینه اکتفا نکنید برگردید و خودتان سمتی که قرار است دور بزنید را کاملا بررسی کنید، اگر زمان مناسبی بود و اتومبیل دیگر در حال عبور نبود خیلی آرام و با حرکت لاک پشتی زاویه ۳۰ درجه از حالت پارک خود ایجاد کنید پس از اطمینان از شرایط دور بزنید.

بنابراین برای انجام دور یک فرمان لازم است که ۵ مرحله رعایت شود. این مراحل از نظر افسری که از شما امتحان می‌گیرد بسیار مهم است. سعی کنید در تمرینات طبق اصول عمل کنید.

  بسته طلایی سوالات و قبولی 100 درصد آیین نامه رانندگی اصلی 1401

۵ دستور دور یک فرمانه

۱- دستور اول آن است که سمت راست پارک کنید! خیلی ساده راهنما بزنید و سمت راست کنار جاده توقف کنید. در هنگامی که به سمت راست حرکت می‌کنید حتما حواستان به آینه باشد.

۲- قرار است دور بزنید اما هیچ‌گاه نباید یک مرتبه این کار را انجام دهید. اتومبیل‌های دیگر باید متوجه شرایط شما شوند در غیر این صورت احتمال تصادف بالا می‌رود. بنابراین می‌بایست پیش از دور زدن با کنترل نقاط کور و آینه و سنجیدن همه جوانب در حالت ۳۰ درجه خروج از پارک قرار گیرید. به این ترتیب به سایر اتومبیل‌ها فرصت می‌دهید که از وضعیت شما آگاه شنود.

۳- پس از ایست در زاویه ۳۰ درجه اگر همه شرایط مساعد بود و همه نقاط را با آینه و یا ب چشم خود بررسی کرید یک طرف خیابان دو طرفه را طی کنید و در خط میانی ایست کوتاهی انجام دهید.

۴- بهتر است زمانی را برای خروج از پارک انتخاب کنید که هر دو طرف خیابان خلوت باشد تا در میانه خیابان توقف شما طولانی نشود؛ پس از آنکه در وسط خیابان توقف کرید و لاین دوم را دوباره بررسی کردید دور بزنید.

۵- نوبت به صاف کردن فرمان رسیده، پس از اتمام کار با آرامش و تسلط فرمان را صاف کنید.

لطفا مطلب راه اندازی خودرو (صکادرات) رو مشاهده نمایید و اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.